Cezayir Hakkında Bilgi

Cezayir Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesidir. Cezayir'in komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Etnik açıdan bir İslam, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada adalar anlamına gelir.

Cezayir halkının % 78'ini Araplar, % 20'sini Berberiler oluşturur. Cezayir'de ayrıca sömürge döneminden kalma az sayıda Fransız ve % 1'den daha az oranda yahudi bulunmaktadır. Az sayıda da Osmanlı döneminden kalma Türkler vardır.

Cezayir Haritası :

Cezayir Nerede ( Algeria Neresi ) :

Cezayir Kuzey Afrika’ da , İspanya’ nın güneyinde Fas ile Tunus arasında Akdeniz boyunca uzanmaktadır. Ülkemize yaklaşık olarak 4 saatlik uçuş mesafesinde yer alır. Cezayir Kuzey Afrika’nın en büyük ülkesidir.

Cezayir Başkenti

Cezayir Başkenti Neresidir ? :

Cezayir in Başkenti, Cezayir (Alger) şehridir. Başkenti ile ülkenin ismi aynıdır. Cezayir Arapça adalar anlamına gelmektedir. Cezayir’ in batı dillerinde söylenişi; Algeria İngilizcesi, Algiers ise Fransızcasıdır.

Cezayir Tarihi :

Cezayir, M. VII. asrın ortalarından sonra İslâm orduları tarafından fethedilerek İslâm devletinin topraklarına katıldı. Daha sonra çeşitli hanedanlıkların hâkimiyetinde kalan Cezayir 1517'de Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis) ile kardeşi Oruç Reis tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Aynı yıl Osmanlı Cezayir eyaleti kuruldu. Bu eyalet 1830 yılına kadar ayakta kaldı.

1830 yılının Temmuz ayında Fransızlar Cezayir'i işgal ettiler. Fransızlar, Cezayir'i kurmak istedikleri Büyük Fransız İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirmeyi amaçlıyorlardı. Bunun için Cezayir'in Müslüman halkını hıristiyanlaştırmak ve kendilerini tamamen Fransız kültürüne adapte etmek istiyorlardı. 1830'da Cezayir'de Avrupa'nın en büyük misyonerlik merkezi olan Beyaz Papazlar Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet Cezayir halkını elli yıl içinde hıristiyanlaştırmayı amaçlıyordu. Ama Cezayir halkının dinine bağlılığı onların başarısını engelledi.

Fransız işgaline karşı ilk bağımsızlık mücadelesini işgalin ikinci yılında Emir Abdülkadir başlatmıştır. Emir Abdülkadir işgalcilere karşı 14 yıl mücadele etti ve 23 Aralık 1947'de Fransızlar tarafından tutuklandı. Sonraki yıllarda da işgale karşı ayaklanmalar ve bağımsızlık mücadeleleri oldu. Ancak Fransız işgalciler bütün bu hareketleri şiddetle ve zulümle bastırdılar. Sadece 5 Ağustos 1945 tarihinde Fransızlar bir gün içinde 45 bin Cezayirlinin canına kıymışlardır.

Fransızlar baskı ve zulüm uygulamalarının yanısıra "nüfus kaydırması" metoduna başvurarak çok sayıda Cezayirliyi Fransa'ya 1 milyon 200 bin Fransız, İspanyol ve İtalyan'ı da Cezayir'e yerleştirdiler. Ayrıca eğitim ve dil yoluyla da Cezayir'in İslâmi kimliğini yok etmeye çalıştılar. İşgal döneminde Arapça'nın öğretilmesi ve yazışmalarda kullanılması kanunla yasaklandı.

Fransız işgaline karşı ikinci bağımsızlık savaşı 1954 yılında başladı. Bu savaş Milli Kurtuluş Cephesi'nin öncülüğünde başlatıldı. Milli Kurtuluş Cephesi, Cezayir halkının şuurlandırılmasında önemli etkinliği olan Cemiyeti Ulema'nın öncülüğünde oluşturulmuştu. Cephe, Kasım 1954'te yayınladığı ilk bildirisinde amacının Cezayir'i işgalden kurtararak bu topraklar üzerinde İslâm esaslarına göre şekillenen bağımsız bir devlet kurmak olduğunu bildirdi.

Sekiz yıl süren bağımsızlık savaşı süresince bir buçuk milyon Cezayirli Müslüman işgalciler tarafından şehid edildi.

Milli Kurtuluş Cephesi 1958'de geçici bir hükümet oluşturdu. 5 Temmuz 1962'de de bağımsızlık ilan edildi. Müslümanların sekiz yıl süren kararlı mücadeleleri karşısında işgalciler bu ülkeyi terketmek zorunda kaldılar. Ancak bağımsızlık sonrasında cihadın başlangıcında belirlenen hedeflerle bağdaşmayan ciddi gelişmeler oldu. Fransa'nın oyunuyla Milli Kurtuluş Cephesi içinde yer alan Müslüman ilim adamları tasfiye edildi ve batıcı laik düşünce sahipleri öne geçti.

Bağımsızlık sonrasında geçici bir süre cumhurbaşkanlığı yapan Ferhad Abbas'ın arkasından 15.9.1963'te Ahmed bin Bella cumhurbaşkanlığına getirildi. Ahmed bin Bella, 19.6.1965'te gerçekleştirilen bir darbeyle cumhurbaşkanlığından uzaklaştırıldı ve yerine sosyalist batıcı bir anlayışa sahip olan Albay Huvari Bumedyen geçti. Huvari Bumedyen ülkede katı bir totaliter baskı rejimini hâkim kıldı. Bumedyen'in dönemi onun Aralık 1978'de ölmesiyle kapandı. Yerine yine sosyalist bir anlayış sahibi olan Şazeli bin Cedid seçildi.

Sosyalist rejime karşı değişik zamanlarda ayaklanmalar oldu. Bunların en etkinlerinden biri 1982 ayaklanmasıdır. Ancak bu ayaklanma zor kullanılarak bastırılmıştır. İkinci büyük ayaklanma ise 5 Ekim 1988'de başladı ve bir hafta sürdü. Bu ayaklanma dolayısıyla hükümet güçleriyle halk arasında meydana gelen çatışmalarda en az beş yüz kişi öldü. Hükümet bu ayaklanmayı zorla bastıramadı ve bazı önemli vaadlerde bulunmak suretiyle ancak halkı yatıştırabildi. Hükümetin en önemli vaadi ise çok partili demokratik hayata geçmekti.

Hükümet yaptığı vaadler doğrultusunda yeni bir anayasa metni hazırlayarak 23 Şubat 1989'da halkoyuna sundu. Yeni anayasa ülkenin sosyalist niteliğini kaldırıyor ve İslâm'ı devletin resmi dini olarak kabul ediyordu. Aynı zamanda birden fazla siyasi partinin ve siyasi amaçlı derneklerin kurulmasına imkân tanıyordu. Bunun gibi daha birçok önemli değişiklikler içeriyordu. Yeni anayasa halkın çoğunluğunca onaylanarak yürürlüğe kondu. Arkasından yeni siyasi partiler kuruldu ve 12 Haziran 1990 tarihinde ilk çok partili yerel seçimler yapıldı. Bu seçimlerde İslâmi Kurtuluş Cephesi (FIS) oyların % 55'ini alarak birçok yerde yerel seçimleri kazandı. Arkasından 26 Aralık 1991'de ilk çok partili genel seçimlerin birinci turu gerçekleştirildi. FIS bu seçimlerde de büyük başarı gösterdi. Resmi kaynaklara göre oyların % 55'ini, kendi kaynaklarına göreyse % 80'ini aldı.

İslâmi Selamet Cephesi'nin gösterdiği başarı Cezayir'de önemli çıkarları olan Fransa başta olmak üzere bütün Batılı güçleri rahatsız etti. Bu yüzden tek çare olarak Cezayir ordusunu harekete geçirme yoluna başvurdular. Sonuçta ordu, 16 Ocak 1992'de yani seçimlerin ikinci turunun yapılacağı tarihe beş gün kala gerçekleştirdiği darbe ile yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etti ve genel başkan Prof. Abbasi Medeni başta olmak üzere FIS ileri gelenlerinin çoğunu tutuklattı. Cunta yönetimi daha önce mahalli seçimleri kazanarak işbaşına gelen FIS mensubu belediye başkanlarını ve belediye meclisi üyelerini de görevden aldıktan sonra pek çoğunu tutuklattı. İlk tutuklama kampanyasında tutuklanan FIS mensuplarının sayısı altı bini aştı. Bunların pek çoğu 45 derece sıcaklık altındaki toplama kamplarına gönderildi. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan bazı olaylar ve birtakım provokasyonlar vesilesiyle de çok sayıda FIS mensubu tutuklandı. Cunta Mart ayında da, FIS'ı tamamen kapattığını açıkladı.

General Halid Nezzar'ın başkanlığındaki askeri cunta Yüksek Devlet Konseyi adıyla bir konsey oluşturdu. Bu konseyin başkanlığına da 29 yıldan beri Fas'ta sürgün hayatı yaşamakta olan Muhammed Budiyaf'ı getirdi.

Cunta yönetimi önce FIS ileri gelenlerinden 13 kişi hakkında idam istedi. Ancak birkaç ertelemeden sonra Temmuz ayı ortalarında gerçekleştirilen duruşmada askeri mahkeme FIS genel başkanı Abbasi Medeni ile yardımcısı Ali Belhac'ı 12'şer yıl, diğer FIS liderlerini de 4 ile 6 yıl arasında değişen hapiscezalarına çarptırdı.

Yüksek Devlet Konseyi başkanı Muhammed Budiyaf 29 Haziran 1992 tarihinde orduda görevli Lembarek Binmaraf adında bir teğmen tarafından öldürüldü. Yolsuzluk davaları yüzünden başbakan Seyyid Ahmed Gazali ile ve bazı generallerle arası açılan Budiyaf'ın öldürülmesi olayı başlangıçta İslâmi Cephe'ye yüklendi. Ancak araştırmalar sonunda cinayeti işleyen subayın İslâmi Cephe ile herhangibir ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Budiyaf'tan sonra Yüksek Devlet Konseyi başkanlığına Ali Kafi getirildi. Cunta yönetiminin kapattığı İslami Selamet Cephesi'nin ileri gelenleri Ali Kafi'nin başkanlığındaki yeni yönetime diyalog çağrısında bulundularsa da yönetim diyaloğa yanaşmak istemedi. Ancak cunta yönetimi daha sonra bir çıkmaz sokağa girdiğini anladı ve İslâmi Hareket mensuplarıyla bir uzlaşma yolu aramaya başladı. Bu yüzden ordu sertlik yanlısı hükümeti 11 Nisan 1994 tarihinde istifaya zorlayarak yerine daha ılımlı bir hükümet oluşturdu. Ancak yeni hükümet de bazı siyasi oyunlara başvurmak dışında hiçbir uzlaşmacı girişimde bulunmadı.

Cezayir Nüfusu :

2014 yılı verilerine göre Cezayir nüfusu 38,934,334 kişidir. 1960 yılında 11,124,892 olan Cezayir nüfusu, 1970 yılında 14,550,033, 1980 yılında 19,337,723 ve 1990 yılında da 25,912,364 kişi olmuştur.

Cezayir ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Cezayir (Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti), Kuzey Afrika'da bulunan, Afrika'nın Sudan 'dan sonra ikinci büyük ülkesidir. Cezayir'in komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer,güneybatıda Moritanya veMali,batıda Fas ve Batı Sahra'dır.

Etnik açıdan bir İslami, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada (El Jazair) adalar anlamındadır. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Tunus, doğusunda Libya, güneyinde Nijer ve Mali, güneybatıda Moritanya, batıda Fas ile çevrili olan 2.381.741 km2 yüzölçümüyle Sudan’dan sonra Afrika’nın ikinci büyük ülkesi. Kuzeybatı Afrika’da yer alan Cezayir’in Akdeniz’de 1025 km uzunluğunda kıyısı vardır.

Cezayir in başkenti Cezayir Nüfusu : 3.6 00.000

Cezayir Şehirleri :

Cezayir şehri (Başkent) Nüfus 3,600,000 Oran Nüfus 800,000 Costantine Nüfus 570,000 Annaba Nüfus 450,000 Batna Nüfus 380,000 Blida Nüfus 300,000 Setif Nüfus 275,000 Chlef Nüfus 256,000 Djelfa Nüfus 244,000 Sidi Bel Abbes Nüfus 225,000

Cezayir Dini :

Cezayir'in resmi dini İslâm'dır. Halkın % 99'u Müslümandır. Kalan nüfusu katolik hristiyanlar ve az sayıdaki yahudiler oluşturmaktadır. Müslümanların büyük çoğunluğu sünnidir. Sünnilerin de geneli Maliki, az bir kısmı Hanefidir. % 0.5 oranında da İbadiler bulunmaktadır. İbadiler haricilerin hayatta kalan tek kollarıdır.

Cezayir Dili :

Cezayir'in şu anki resmi dili Arapça'dır. Ancak yakın zamana kadar resmiyette Fransızca birinci sırada geliyordu. Gerek Fransız sömürgesi dönemindeki uygulama gerekse bağımsızlık sonrasında işbaşına gelen hükümetlerin uygulamaları dolayısıyla Cezayirlilerin çoğu Fransızcayı öğrenmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden Cezayir halkının % 90'dan fazlası Fransızcayı bilir. Berberiler de kendi etnik dillerini konuşmaktadırlar. Ancak Berberice bir eğitim ve kültür dili olarak kullanılmamaktadır.

Cezayirde Eğitim :

Cezayir'de 6 yaşında başlayan ilkokul 6 yıldır. Bunun ardından 4 yıl orta, 3 yıl lise öğrenimi vardır. 13.600 ilkokul, 3300 genel ortaöğretim kurumu, 150 mesleki ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. İlkokul çağındaki çocukların % 87'si, ortaokul çağındaki çocukların ise % 53'ü bu öğretimden yararlanabilmektedir. İlk ve orta öğrenimde tamamen Arapça'ya geçilmiş olunmakla birlikte yüksek öğrenim de Fransızca hâlâ ağırlığını korumaktadır. Cezayir'in 15 üniversitesi mevcuttur. Bunların yanı sıra birçok yüksekokul ve enstitü bulunmaktadır. Cezayir'de yüksek öğrenim çağında olan gençlerden bu kurumlara kayıt yaptıranların oranı % 9'dur. Cezayir'in bağımsızlığına kavuştuğu 1962'de okur yazarlık oranı % 2'yi geçmiyordu. Bunda Fransızların uyguladıkları kültürel baskı politikasının büyük rolü olmuştur. Bugün bu oran % 58'dir.

Cezayir Bayrağı :

Cezayir bayrağında bulunan beyaz bölüm ruhsal saflığı, yeşil bölüm ise islamiyeti temsil etmektedir.. Cezayir bayrağı üzerinde kırmız renkte hilal ay ve yıldız bulunur, bu ay ve yıldız bayrağı tam ortadan ikiye bölen yeşil ve beyaz şeritlerin üzerine gelir. Hilal ay ve yıldızın kırmızı rengi, Cezayir bağımsızlık savaşındaki şehitlerin kanlarından gelmektedir.

Cezayir Tatil Günleri :

Cezayir hafta sonu tatil günleri 40 yıl aradan sonra Cuma-Cumartesi olarak değiştirilmiştir.

Cezayir Çalışma Saatleri :

Cezayir ’ de bütün devlet daireleri Cuma ve Cumartesi günleri kapalıdır.

Birçok market haftada bir gün kapalıdır. Dükkanlar genellikle saat 10:00’da açılır ve 20:00’de kepek indirir; dükkanlar gün boyu açıktır.

Resmi daireler (merkezi demiryolu ve havayolu ofislerinin dışında) 11:00- 17:30 saatleri arasında hizmet verir. Öğle yemeği 13:30-14:00 arasıdır. Tren istasyonu gişeleri ilk trenle birlikte açılır.

Cezayir Para Birimi :

Cezayir de her yerde ATM bulamayabilirsiniz. Ayrıca kredi kartının yaygınlaşmaması sebebiyle Cezayir’ e gidişiniz de yanınız da yeteri kadar nakit para bulundurmanızı tavsiye ederiz. Cezayir para birimi Cezayir Dinarıdır.

Cezayir Dinarı :

Cezayir para birimi Cezayir Dinarıdır. (DZD) Cezayir’ de iki çeşit kur kullanılır. Bir tanesi resmi daireler ve bankalarda kullanılan kurdur. Diğeri ise serbest piyasada kullanılan kurdur. Serbest piyasa kuru resmi kurdan ortalama 2-3 puan daha yüksektir. Cezayir seyahat ederken yanınızda Euro ya da Dolar götürebilirsiniz. Fakat dönüşte belli bir miktarın üzerinde Euro ve Dolar getiremezsiniz. Bu sebeple Cezayir’ e seyahat ederken seyahat süresince harcayabileceğiniz kadar döviz bulundurmanızı öneririz.

1 Euro yaklaşık olarak 116 DZD, 1 Dolar ise 109 DZD karşılığıdır.

Cezayir Elektrik Bilgileri :

Cezayir'de 1991'de 17 milyar 345 milyon kw/saat elektrik üretilmiş, 16 milyar 685 milyon kw/saat tüketilmiş ve 660 milyon kw/saat elektrik ihraç edilmiştir. Elektrik enerjisinin % 98.2'si termik santrallerden, % 1.8'i hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir. Kişi başına yıllık elektrik tüketimi ortalama 651 kw/saattir.

Cezayir Hava Durumu :

Cezayir İklimi :

Ülkenin güney kısmında çöl iklimi hakim iken kuzey bölgesinde ise Akdeniz ikilimi etkilidir. Temmuz ve Ağustos aylarında daha yumuşak bir iklime sahip olan ülkenin kuzey kısmında ortalama hava sıcaklıkları 28 ila 30 derece arasındadır. Ülkenin güney kısmını oluşturan Sahra çölünde ise yaz ortalama sıcaklıkları 45 derece ve üzerindedir.

Cezayirde saat kaç ? :

Cezayir ile ülkemiz arasında kış saat uygulamasında Cezayir ülkemizden 1 saat geridedir. Yaz uygulamasında ise bu fark 2 saattir.

Cezayir Hava Yolları :

Cezayir’e Türkiye den direkt seferler İstanbul dan yapılmaktadır. Türk Hava Yolları ve Air Algier uçuşları ile Cezayir’e kolaylıkla seyahat edebilirsiniz. Türk Hava Yolları ve Air Alger haftanın her günü karşılıklı olarak günde 4 defa İstanbul-Cezayir (Alger) uçuşları gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları haftada 4 defa ise Oran ve Konstantin’e direkt uçuş gerçekleştirmektedir.

Cezayir Gezilecek Yerler :

Cezayir yaklaşık olarak 2000 yıl boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tüm bu geçmiş Cezayir’e farklı medeniyetler birçok tarihi miras bırakmıştır. Bu önemli eserlerin önde gelenleri aşağıdaki gibidir.

  • Thalassa Algerie Paradis Dur Terre
  • Tipaza Roman Ruin (Tipaza Roma Kalıntıları)
  • Bejaia Sea (Bejaia Denizi )
  • Jardin d’essai Hama Garden (Hamma Garden Bahçeleri)
  • Sidi Yahia District (Sidi Yahya Bölgesi)
  • Madam L’Afrique church ( Madam Afrika Kilisesi )
  • Katchawa Mosque (Kachava Camii)
  • Kasba Bölgesi (Türk mahallesi olan Unesco tarafından koruma altına alınmış bölge)
Cezayir de Yaşam :

Kuzey Afrika’nın en büyük Afrika’nın ikinci büyük ülkesi olan Cezayir ana gelir kaynağı Petrol doğalgaz ve inşaat sektörüdür. Avrupa doğalgaz ihtiyacının %60 Cezayir tarafından sağlanmaktadır. Haklın geneli belirtmiş olduğumuz sektörlerde çalışmaktadır. Ayrıca son dönemlerde Türk ve Çin yapı firmaları Cezayir pazarına büyük yatırımlar yapmaktadırlar.

Alger Cezayir’in en gelişmiş şehridir. Fakat nerede ise tüm Cezayir’deki yapılar Fransız sömürge döneminden kalmadır. Cezayir şehir merkezinde yürürken kendinizi 1960 Marsilya’sında yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ortak tarihimize dayanan Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’deki büyük hizmetleri sonucu Cezayir halkı Türk milletini sevmektedir.

Cezayir Nüfusunun %99 Sünni Müslümandır. Toplum yapısı ülkemizle benzerlik göstermektedir. Belli bir kısım İslam’ı Uç noktalarda yaşarken belli bir kısım ise Fransız etkisi ile daha çok Avrupalı gibi yaşamaktadır. İnsanların %90 Fransızca konuşabilmektedir. Cezayir Yemekleri :

Cezayir halkı genelde günde 3 defa yemek tüketirler. Cezayir yemekleri Türk damak tadına yakındır. Şehir merkezinde ve Hava Limanı civarında bir çok Et ve Balık restoranı bulabilirsiniz. Sidi Yahya bölgesinde birçok ızgara ve kebap yapılan işletmeler bulunmaktadır. Burada bir kişi için ödeyeceğiniz ücret ortalama 5 ila 7 Usd arasındadır. Sidi Yahya şehir merkezine taksi ile 10 dakika mesafededir. Sidi Yahya birçok alışveriş ve restoran seçeneği ile dikkat çekmektedir.

Cezayir Gece Hayatı :

Cezayir (Alger) gece hayatı çok hareketlidir. Gece kulüpleri genellikle büyük otellerin içerisinde ve çevresinde yer almaktadır. Bunların dışında Cezayir şehitler makamının altında bulunan Crystal Gece kulübü Cezayir gecelerini yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif olabilir.

Oran şehri coğrafi olarak ve yapısal olarak İzmir’e benzemektedir. Gece hayatı ise çoğunlukla Sheraton Otel ve Eden Phoenix Otel içerisindeki Diskolarda yaşanmaktadır.

Cezayir ve Oran’da ortalama her 500 metre ya da 1 km mesafede polis kontrolü mevcuttur. Dolayısı ile suç oranı oldukça düşüktür. Cezayir gece yaşamı hareketli olduğu kadar da güvenlidir. Fakat Cezayir’e seyahat edecek tüm yolcularımıza seyahatleri boyunca pasaportlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye ederiz.

Cezayir Büyükelçiliği: Cezayir Büyükelçiliği Ankara :
Tel : 0312 468 77 19
Faks : 0312 468 75 93

Cezayir Konsolosluğu İstanbul :
Tel : 0212 356 95 16
Faks : 0212 356 95 15

Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçiliği :
Tel : +213 21 23 00 60
Faks : +213 21 23 01 12
E-Mail : ambassade.alger@mfa.gov.tr